กราฟิก มีความสำคัญอย่างไร???

กราฟิก มีความสำคัญอย่างไร???

 

กราฟิก หมายถึง ศิลปะแบบหนึ่ง ที่แสดงออก ถึงความคิดและอารมณ์ โดยใช้ เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ การ์ตูน ไดอะแกรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ดู สามารถ เกิดความคิด และการตีความหมาย ได้ถูกต้อง ตรงตาม ที่ผู้สื่อสาร ต้องการสื่อ

 

คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการ เช่น การทำ Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตามจินตนาการ และการใช้ภาพกราฟิก ในการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ สื่อความหมาย ได้ตรงตาม ที่ผู้สื่อสารต้องการ และน่าสนใจยิ่งขึ้น

รับทำ graphic

งานกราฟิก มีบทบาทอย่างไร?

ในปัจจุบัน มีการใช้ งานกราฟิก ในงานทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าเป็น ด้านธุรกิจ งานพิมพ์ งานศิลปะ การบันเทิง งานโฆษณา การศึกษา ซึ่งเห็นได้ชัด ว่า คอมพิวเตอร์กราฟิก นั้นมีบทบาทสำคัญมาก ในปัจจุบัน

เพราะว่าเป็น เครื่องมือ ที่สามารถ ช่วยงาน ในด้าน การออกแบบ ทางด้านกราฟิก ให้เป็นไป อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยใช้เพียง คอมพิวเตอร์ เพียงเครื่องเดียว และผู้ออกแบบเอง ก็สามารถ ดูผลงาน การออกแบบ ของตัวเองได้ ในทันที

การออกแบบกราฟิกดีไซน์ เข้ามามีบทบาท อย่างมาก ในการทำสื่อการตลาด หรือสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน การทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น  facebook, instagram, Line มีความสำคัญ ในการสื่อสารแบรนด์สินค้าต่าง ๆ

เพราะสื่อ ที่มีต้นทุน การตลาด ในราคาที่ต่ำมาก และสามารถ เข้าถึงลูกค้า ได้เป็นจำนวนมาก ไม่น้อย ไปกว่า สื่อที่มีต้นทุนสูง อย่างโทรทัศน์

 

graphic

ประโยชน์ของกราฟิก

กราฟิก เปรียบเหมือน สัญลักษณ์ชนิดหนึ่ง ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้สื่อสาร อาศัยแรงบันดาลใจ และจินตนาการ การออกแบบ จากประสบการณ์ และสิ่งที่ได้รับมา

ไม่ว่าจะ จากตัวเอง โดยตรง หรือการรับรู้ ประสบการณ์ ของผู้อื่น ร่วมด้วย อีกทั้ง ยุคสมัย ก็ช่วยเปลี่ยนแปลง ความคิด รูปแบบ ของจินตนาการ ด้วยเช่นกัน รวมไปถึง ความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนโลยี ด้วยประโยชน์ ของกราฟิก ที่มีมากมาย กราฟิก จึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้น

 • กราฟิกมีความดึงดูดและน่าสนใจ ความสวยงาม ความน่าสนใจ จะทำให้ เกิดภาพจำ ที่ดี ต่อผลงานได้ ทั้งยังจะช่วย เพิ่มความน่าเชื่อถือ ต่อองค์กรนั้น ๆ

เพราะรูปภาพ หรือ สีสัน จะช่วยทำให้ องค์ประกอบ เหล่านั้น สมบูรณ์ เกิดความน่าสนใจ อีกด้วย ถ้าลองสังเกต สินค้าที่มีกราฟิก สวยงาม  หรือมีสีสันสะดุดตา จะช่วยให้เรา เกิดความสนใจ และจดจำสินค้านั้น ได้ทันที

 • กราฟิกช่วยทำให้จดจำได้มากขึ้น การเริ่มต้นรับรู้ ของเด็ก วัยทารก มักจะเรียนรู้ โดยเริ่มจาก การจดจำรูปภาพ หรือสีสัน ด้วยเหตุผล เดียวกันนี้

จึงส่งผลให้ มนุษย์ มักจะจดจำภาพ ได้ดี กว่าข้อความ หรือตัวหนังสือ การสื่อ ด้วยภาพ หรือกราฟิกต่าง ๆ จึงมีความสำคัญมาก ดังนั้นกราฟิก จึงพัฒนา เพื่อตอบสนอง การรับรู้ และความคิดของมนุษย์

 • กราฟิกเข้าใจง่าย เนื่องจาก ในบางครั้ง ภาพก็สามารถ สื่อความหมาย และสื่อสารต่อผู้รับสาร ได้เข้าใจ มากกว่าข้อความ ภาษาพูด ภาษาเขียน

และอาจช่วยให้ ประหยัดเวลา ในการสื่อสาร กราฟิกที่ดี ต้องเรียบง่าย และชัดเจน เช่น การใช้ภาพกราฟิก เป็นแผนที่ บอกสถานที่

 

คุณค่าและความสำคัญ ของการออกแบบ งานกราฟิก และสื่อ

งานกราฟิกที่ดี จำเป็นต้องทำให้ เห็นถึงความคิด ในการออกแบบ ที่ยอดเยี่ยม มีคุณค่า และความสำคัญ ในตัวเอง ที่แสดงออกได้ ดังนี้

 • เป็นสื่อกลาง ในการสื่อความหมาย ให้เกิดความเข้าใจ ที่ตรงกัน ถูกต้อง และชัดเจน
 • สามารถทำหน้าที่ เป็นสื่อ เพื่อให้เกิด การเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยทำให้งาน เกิดความน่าสนใจ ประทับใจ และน่าเชื่อถือ แก่คนที่พบเห็น
 • ช่วยให้เกิด การกระตุ้น ทางความคิด และการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยสร้างสรรค์ งานสัญลักษณ์ ทางสังคม และพัฒนา ระบบการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

การวางแผนการผลิต และขั้นตอน ในการออกแบบงานกราฟิก และสื่อ    

ในการออกแบบงานกราฟิก ควรมีการวางแผน และกำหนดขั้นตอน การทำงาน ให้เป็นระบบ เพื่อจะทำให้ งานที่ผลิตขึ้น มีคุณภาพดี โดยคำนึงถึง ขั้นตอนที่ ใช้ในการผลิต และการออกแบบ ดังนี้

 1. ขั้นการคิด ต้องคิดว่า จะทำอะไร ทำเพื่อใคร ทำอย่างไร และการออกแบบอย่างไร
 2. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เป็นการเสาะหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ให้มากที่สุด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ด้วย
 3. ขั้นการร่าง หรือสร้างหุ่นจำลอง โดยการเขียนภาพคร่าว ๆ หลาย ๆ ภาพ แล้วเลือกเอา ภาพที่เยี่ยมที่สุด
 4. ขั้นการลงมือสร้างงาน เป็นการขยายผลงาน ด้วยวัสดุ และวิธีการ ที่เตรียมไว้
 5. หลักที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สี

สี มีส่วนช่วย ชักจูง ให้เกิดความสนใจ และเข้าใจ ถึงคุณค่าของภาพ สามารถตอบสนอง แรงกระตุ้น ได้ตามวัตถุประสงค์ ของงานออกแบบ ในงานด้านกราฟิก จึงต้องพิจารณา เรื่องวัย ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นสำคัญ และควรพิจารณา เกี่ยวกับ การใช้สี ในทางจิตวิทยาด้วย ดังนี้

 • ใช้สีสดใส สำหรับกระตุ้น ให้เห็นเด่นชัด เหมาะสำหรับ การทำสื่อ เพื่อการโฆษณา
 • การออกแบบ งานเชิงพาณิชย์ศิลป์ งานกราฟิกต่าง ๆ อาจไม่จำเป็น ต้องใช้สี เสมอไป ให้ดู ตามความเหมาะสมด้วย
 • ควรใช้สี ให้เหมาะสม กับวัย ของผู้บริโภค
 • การใช้สีมากเกินไป ไม่เกิดผลดี ต่องานออกแบบ เพราะอาจทำให้ ลดความเด่นชัดลง
 • เมื่อใช้สีสดเข้ม จับคู่ กับสีอ่อนมาก ๆ จะมีผลให้ ภายดูชัดเจน และมีชีวิตชีวา น่าสนใจ น่าดึงดูดมากขึ้น
 • ควรหลีกเลี่ยง การเลือกใช้สีพื้น ในงานออกแบบ สิ่งพิมพ์ ที่มีพื้นที่ว่างมาก เพราะไม่ทำให้ เกิดความน่าสนใจ
 • การเลือกใช้สี บนตัวหนังสือ ข้อความ ถ้าต้องการ ให้ชัดเจน อ่านง่าย ควรจะงด การเลือกใช้สี ที่ตรงกันข้าม ในปริมาณ ที่เท่า ๆ กัน บนพื้นที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

graphic

รับทำ graphic

ประเภทของงานออกแบบกราฟิกและสื่อ         

การออกแบบ งานกราฟิกใด ๆ ย่อมมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่แตกต่าง กันออกไป ลักษณะเฉพาะงาน หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของงาน และวิธีการดำเนินงาน ต้องสอดคล้อง กับปัจจัยทุกด้าน

ในการสร้าง งานออกแบบ จึงควรศึกษา ถึงองค์ประกอบ สำคัญหลาย ๆ ด้าน แนวทาง ในการคิด กราฟิก จะเปลี่ยนไป ตามลักษณะ ของสื่อ  หรืองาน แต่ละประเภท ที่มีข้อกำหนดเฉพาะ โดยสามารถ จัดหมวดหมู่ได้ ดังนี้

งานกราฟิกบนสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ ในปัจจุบัน วงการธุรกิจ นิยมใช้ สื่อชนิดนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย เพิ่มการตลาด หรือในบางที ก็ใช้เป็น ตัวขายสินค้าก็มี วิธีในการ สร้างสรรค์ สื่อสิ่งพิมพ์ มีมากมาย และตัวสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาเอง ก็มีการพัฒนาตัวเอง ให้ทัน กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามา

จึงช่วยส่งเสริม แนวทาง ในการออกแบบ งานกราฟิก และเทคนิค ในการออกแบบ ได้เป็นอย่างดี สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์นี้ ก็ไม่ได้ยุ่งยาก

1.แผ่นป้ายโฆษณา ( Poster ) เป็นสื่อ ที่มีบทบาท อย่างมาก ในการประชาสัมพันธ์ เพราะเป็นสื่อ ที่สามารถเผยแพร่ ได้สะดวก กว้างขวาง และสามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย ได้ทุกพื้นที่ สื่อสารกับผู้บริโภค ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุ่น ในตัวของสื่อ ได้เป็นอย่างดี

2. แผ่นพับ ( Floders ) จัดว่า เป็นสิ่งพิมพ์ ประเภทที่ ผู้ผลิตส่งตรง ถึงผู้บริโภค ทั้งวิธีการ ทางไปรษณีย์ และแจก ตามสถานที่ต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้ตามต้องการ

ลักษณะเด่น ของแผ่นพับ คือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียด ได้มากพอสมควร หลากหลาย และสวยงาม วิธีการออกแบบ แผ่นพับ สามารถพับ ได้หลายแบบ การพับแบบต่าง ๆ จะทำให้ ภาพลักษณ์ ของสื่อ เปลี่ยนไป

แผ่นพับ เมื่อพับแล้ว จะมีหลายหน้า อย่างน้อย 4 หน้า จนถึง 80 หน้า แต่ส่วนใหญ่ นิยมพับอย่างมาก 16 หน้า และไม่นิยม ใส่เลขหน้า

ในการออกแบบ งานกราฟิก ในแต่ละหน้า ไม่ควร ให้รก หรือแน่น จนเกินไป การจัดระเบียบ ของข้อความ และจัดวางภาพประกอบ ต้องให้สอดคล้อง สัมพันธ์กัน

ใช้หลักการ ทางองค์ประกอบศิลป์ ช่วยแก้ปัญหา และต้องพิถีพิถัน มากเป็นพิเศษ เพราะผู้ดู มีโอกาสพิจารณา ได้นาน และอาจดู ได้หลายครั้ง แผ่นพับควรพับง่าย และมีความน่าสนใจ

3. แผ่นปลิว ( Leaflets ) เป็นสื่อ ที่มีค่าใช้จ่าย ในการผลิต ถูกที่สุด สามารถผลิต ได้ครั้งละมาก ๆ จึงได้รับความนิยม ในการนำมาเป็นสื่อ เพื่อเป็นการสื่อสาร

เพื่อให้ถึง กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างกว้างขวาง รูปแบบ และลีลา ของการออกแบบ นำเสนอ สาระข้อมูล ของแผ่นปลิว ไม่มีจำกัด ตายตัว นิยมใช้กระดาษขนาด A4

4. บัตรเชิญ ( Cards ) เป็นสื่อโฆษณา อีกประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาท ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การออกแบบ งานกราฟิก ด้านบัตรเชิญ มีอย่างกว้างขวาง สามารถสร้างสรรค์ รูปแบบใหม่ ๆ ที่จะท้าทาย ให้ผู้ได้รับเชิญ เกิดความรู้สึก อยากรู้ อยากเห็น อยากสัมผัส

บัตรเชิญ เรียกได้ว่า เป็นสื่อเฉพาะกิจ ใช้ในโอกาสที่สำคัญ ดังนั้น การออกแบบบัตรเชิญ จะต้องมีความประณีต สวยงาม มีคุณค่าสูง ในด้านศิลปะ

เนื่องจาก ต้องการดึงดูด ชักจูง ให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม การออกแบบบัตรเชิญ สามารถตอบสนอง แนวคิดสร้างสรรค์ ของผู้ออกแบบ ได้เป็นอย่างดี

 

งานกราฟิกบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มีหน้าที่หลัก คือ เป็นตัวภาชนะ สำหรับบรรจุสินค้า มีหลายรูปแบบ แตกต่างกันไป ตามลักษณะ ของสินค้า เช่น หีบ ห่อ กล่อง ขวด ลัง กระป๋อง ฯลฯ

งานกราฟิกบนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ สื่อที่เป็น ภาพเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ เป็นสื่อ ที่มีบทบาท อย่างมาก ในชีวิตประจำวัน ถ้าเรา มองไปรอบ ๆ ตัว จะเห็นสื่อ ที่เป็นภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ปรากฎอยู่ ทั่วไป ในการออกแบบสัญลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *